Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

Бүх сургалтууд

Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем
Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
Хичээл үзэх
Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем
Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
Хичээл үзэх
Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд
Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
Хичээл үзэх

Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч та бүхэнд "Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд"-ыг тайлбарласан видео хичээлийг толилуулж байна. 

 • (0)
 • Шилэн дансны сургалт
  Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх
  Үр дүнд суурилсан төсвийн гүйцэтгэлийн тайлагнал
  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Үр дүнд суурилсан төсвийн гүйцэтгэлийн тайлагнал

  Үр дүнд суурилсан төсвийн гүйцэтгэлийн тайлагнал


 • (0)
 • Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем (ТС)
  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх
  Эрхийн бүртгэлийн сан системийн сургалт
  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх
  Цахим гүйлгээ баталгаажуулалтын сургалтын материалууд
  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх
  AGILE MANAGEMENT
  Хувь хүний хөгжлийн сургалтууд
  Хичээл үзэх
  Харилцааны эерэг хандлага - Н.Энхбаатар
  Хувь хүний хөгжлийн сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Харилцааны эерэг хандлага - Н.Энхбаатар

  "Эртэч Монгол" ТББ-ийн тэргүүн Н.Энхбаатар

 • (0)
 • Системийн хэрэглэгчдийн нэгдсэн ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
  Хувь хүний хөгжлийн сургалтууд
  Хичээл үзэх
  Танхимийн сургалтууд
  Хувь хүний хөгжлийн сургалтууд
  Хичээл үзэх