Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

4 Сургалтууд

Үр дүнд суурилсан төсвийн гүйцэтгэлийн тайлагнал
Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
Хичээл үзэх

Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд

Үр дүнд суурилсан төсвийн гүйцэтгэлийн тайлагнал

Үр дүнд суурилсан төсвийн гүйцэтгэлийн тайлагнал


 • (0)
 • Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем (ТС)
  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд

  Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем (ТС)

 • (0)
 • Эрхийн бүртгэлийн сан системийн сургалт
  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд

  Эрхийн бүртгэлийн сан системийн сургалт

 • (0)
 • Цахим гүйлгээ баталгаажуулалтын сургалтын материалууд
  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтууд

  Цахим гүйлгээ баталгаажуулалтын сургалтын материалууд

 • (0)