Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

4 Сургалтууд

Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем
Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
Хичээл үзэх

Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд

Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем

 • (0)
 • Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем
  Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд

  Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем

 • (0)
 • Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд
  Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд

  Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд

  Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч та бүхэнд "Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд"-ыг тайлбарласан видео хичээлийг толилуулж байна. 

 • (0)
 • Шилэн дансны сургалт
  Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд
  Хичээл үзэх

  Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтууд

  Шилэн дансны сургалт

 • (0)